x x
 
x x x
  x  
    OVER ONS
     
vriend-worden      
      

      Activiteiten
      Beleidsplan
      Jaarverslag 2023
      ANBI
      Secretariaat

 

 

Doelstelling
Het doel van de Vriendenstichting is om via particulieren gelden bijeen te brengen om daarmee het werk van De Windwijzer financieel te ondersteunen.
Deze gelden worden aangewend om de diverse programma-activiteiten en ook de met het gebruik van het gebouw samenhangende investeringen geheel of gedeeltelijk te te bekostigen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting ‘Vrienden van de Windwijzer’ is samengesteld uit de volgende personen:
Voorzitter: Leo van Houwelingen
Secretaris: Teun Goedknegt
Penningmeester: Hans Strik
Algemeen lid: Dick Wieringa

ANBI
De Stichting Vrienden van De Windwijzer is per 01-01-2012 door het Ministerie van Financiën erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De ANBI-status maakt donaties fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften van de Belastingdienst.
»
Lees verder

 

 

     
 
 
  © 2013-2024 Vrienden van de Windwijzer