x x
 
x x x
  x  
    VRIEND WORDEN
     
 

 

De Stichting Vrienden van De Windwijzer heeft ten doel het werk van Stichting De Windwijzer te ondersteunen.
Zij doet dit door bij particulieren gelden te werven, waarmee activiteiten van De Windwijzer, aanschaffingen van bv. inventaris en aanpassingen van het gebouw, geheel of gedeeltelijk kunnen worden bekostigd.

U kunt ons werk ondersteunen door Vriend te worden van de stichting.
U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van De Windwijzer en u ontvangt onze Nieuwsbrief. Ook kunt u tweemaal per jaar – met twee personen – gratis een voorstelling in De Windwijzer bijwonen.

Naast de financiële ondersteuning betekent het ook dat een groep mensen zich schaart rondom de medewerkers en vrijwilligers van De Windwijzer.
Vrienden die betrokken zijn, die het werk van De Windwijzer een warm hart toedragen, waardoor sprake is van een breed gedragen maatschappelijk initiatief.

Aanmelden
U kunt Vriend worden door op de hiernaast staande button te drukken. Dan verschijnt het in te vullen aanmeldingsformulier. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van uw aanmelding.

Fiscale aftrekbaarheid
De Stichting Vrienden van De Windwijzer is per 01-01-2012 door het Ministerie van Financiën erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, conform de voorschriften van de belastingdienst. In die voorschriften staat dat voor een culturele ANBI uw belastingaftrek 125% bedraagt van het door u gedoneerde bedrag. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.belastingdienst.nl.

Eenmalige gift
Wilt u ons eenmalig ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op Rabobank (IBAN) NL67 RABO 0137 5734 64 t.n.v. Stichting Vrienden van De Windwijzer te Vlaardingen.

Periodiek schenken
Wanneer u een periodieke giftovereenkomst afsluit (5 jaar lang eenzelfde vast bedrag) zijn de giften zelfs volledig aftrekbaar, zonder de z.g. drempel.
Afsluiten van een dergelijke overeenkomst kan tegenwoordig via een eenvoudig formulier; een gang naar de notaris is niet meer nodig. De periodieke giftovereenkomst kan dus een extra fiscaal voordeel opleveren.

Legaat of erfstelling
Natuurlijk kunt u de Stichting Vrienden van De Windwijzer ook opnemen in uw testament via een legaat of een erfstelling. Indien gewenst kunnen wij u hier ook verdere informatie over geven.

Indien u vragen heeft over éénvan de genoemde manieren van ondersteuning,kunt u altijd met ons contact opnemen via infocontact@vriendenvandewindwijzer.nl.
Wij informeren u graag.


     
     
   
     
     
     
 
  © 2013-2024 Vrienden van de Windwijzer